ست کمرباریک گلسرخی ستاره

420000 تومان

ابعاد ظروف :

استکان: قطر دهانه 6- ارتفاع 9 سانتی متر

قندان: قطر 7 سانتی متر

سینی: قطر 17 سانتی متر

فقط 1 عدد در انبار موجود است

ست چایخوری
ست کمرباریک گلسرخی ستاره

420000 تومان