ست کمرباریک صدای سخن عشق

420000 تومان

ابعاد ظروف :

استکان: قطر دهانه 6- ارتفاع 9 سانتی متر

قندان: قطر 7 سانتی متر

سینی: قطر 17 سانتی متر

ناموجود