ست چایخوری بهار نارنجی

325000 تومان

ست شامل:
دوعدد فنجان +سینی+ قندان

جنس ظروف : سرامیکی

تکنیک: نقاشی زیرلعابی

موجود در انبار

ست چایخوری بهار نارنجی
ست چایخوری بهار نارنجی

325000 تومان