ست ماگ و زیرماگی توبمان

245000 تومان

ابعاد:

ماگ قطر دهانه 8 ارتفاع 11 سانتی متر

زیرماگ 13*13 سانتی متر

فقط 1 عدد در انبار موجود است

ست ماگ
ست ماگ و زیرماگی توبمان

245000 تومان