ست تکنفره گلسرخی ستاره

325000 تومان

ابعاد ظروف :

فنجان :قطر دهانه 7/5-ارتفاع 8 سانتی متر

سینی : طول 21 -عرض 14 سانتی متر

قندان : قطر 7 سانتی متر

ناموجود