ست تکنفره صدای سخن عشق

385000 تومان

ابعاد ظروف :

فنجان :قطر دهانه 7/5-ارتفاع 8 سانتی متر

سینی : طول 21 -عرض 14 سانتی متر

قندان : قطر 7 سانتی متر

شعر: از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر/یادگاری که در این گنبد دوار بماند

ناموجود