ست چایخوری دونفره مادام موسیو

345000 تومان

ست شامل:
2عدد فنجان+ 1 قندان+ 1 سینی گرد

ابعاد:
سینی (قطر 20 سانت)
قندان (قطر 7سانت ارتفاع 6 سانت)
فنجان (قطر 8 – ارتفاع 8سانت)

ناموجود