ست چایخوری دونفره سخن عشق _ سینی گرد

420000 تومان

شعر:     از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر/یادگاری که در این گنبد دوار بماند

ابعاد ظروف :
فنجان :قطر دهانه ۷-ارتفاع ۷ سانتی متر
قندان : قطر ۷سانتی متر
سینی : گرد قطر ۱۸ سانتی متر

ناموجود