ارسالی 23خرداد 1403

نام گیرنده مقصد بارکد
خدیوی تهران 942690308500117300000111 
صهبا کرج 942690308500116500003111 
ابراهیم نیا آمل 942690308500115980046111 
ملک خسروی تهران 942690308500114990000111 
راستگو شهریار 942690308500113910335111 

ارسالی 21خرداد 1403

نام گیرنده مقصد بارکد
حیدرپور شهرضا 942690308300042910086111 
فراهانی تهران 942690308300041650000111 
طاهرمرام تهران 942690308300040550000111 
شیرمحمدیان تبریز 942690308300039910005111 

 

ارسالی 19خرداد 1403

نام گیرنده مقصد بارکد
فریدونی تهران 942690308100062760000111 
کفایتی گلپایگان 942690308100061660877111 
حیدری کرمانشاه 942690308100060670067111 
نیکوییها قزوین 942690308100059010034111 
خداپناه تهران 942690308100058300000111 
کاظمی تهران 942690308100057200000111 
مقدم مشهد 942690308100056010009111 
برومند گرگان 942690308100055180049111 
فشمی فشم 942690308100054183345111 
دشتی یزد 942690308100053250089111 
ایزدپناه کرمان 942690308100052780076111 

ارسالی 16خرداد 1403

نام گیرنده مقصد بارکد
نشکوتی اصفهان 942690307800168660008111 
خزایی زاهدان 942690307800167170098111 
موسوی تهران 942690307800166640000111 
ربیعی کرمان 942690307800165630076111 
پورجوان تهران 942690307800164440000111 
ازاده فر اصفهان 942690307800163150008111 
عطایی قم 942690307800162150037111 
خداپناه تهران 942690307800161130000111 
رمضان تهران 942690307800160030000111 

ارسالی 12خرداد 1403

نام گیرنده مقصد بارکد
حسینی تهران 942690307400020590000114 
مستعطیع تهران 942690307400019440000114 
جعفرپور رشت 942690307400018740004114 
عسکری تهران 942690307400017230000114 
عسگری تهران 942690307400016130000114 
نوروزی تهران 942690307400015030000114 
کمالی پور تهران 942690307400014930000114 
نحوی تهران 942690307400013620000111 
زارعت کار مشهد 942690307400012440009111 
فراهانی تهران 942690307400011420000111 
شیرازی تهران 942690307400010310000111 
مرادیان تهران 942690307400009160000111 
زارعی تهران 942690307400008060000111 
زمانی تهران 942690307400007960000111 
غفاری اراک 942690307400006880038111 
خضری کاکی 942690307500129247545111 
محمودی زاهدان 942690307500128000098114 

 

ارسالی 9خرداد 1403

نام گیرنده مقصد بارکد
کهن بانی تهران 942690307100099570000111 
علی زاده مشهد 942690307100098390009111 
رضا تهران 942690307100097370000111 
شعار تهران 942690307100096270000111 
دولتی تجریش 942690307100095141933811 
اقدم تبریز 942690307100094570005111 
تابش تهران 942690307100093960000111 

ارسالی 7خرداد 1403

نام گیرنده مقصد بارکد
مهدوی هشتگرد 942690306900056560336111 
زیارتی شاهین شهر 942690306900055180083111 
رحمان نژاد کرمان 942690306900054320076111 
شجاعت دوگنبدان 942690306900053000758111 

 

ارسالی 5خرداد 1403

نام گیرنده مقصد بارکد
رجحان نژاد تهران 942690306700070820000111 
خورشیدی اردستان 942690306700069510838111 
قلی پور ارومیه 942690306700068630057111 
حسینی تهران 942690306700067470000111 
بویه زاده تهران 942690306700066370000111 

ارسالی 3خرداد 1403

نام گیرنده مقصد بارکد
صالحی تهران 942690306500192130000111 
محمدزاده مشهد 942690306500191950009111 
علی زاده مشهد 942690306500187490009111 
عربی ورامین 942690306500186690337111 
منصوری اهواز 942690306500185980006111 
سیفی قزوین 942690306500184880034111 
معزالدینی یزد 942690306500183630089111 
خلفی دارخوین 942690306500182496434111 
غلامی گراش 942690306500181350744111 
عباسی یاسوج 942690306500180830759111 
کتاب اللهی سنقر 942690306500179310675111 

 

ارسالی 29 اردیبهشت 1403

نام گیرنده مقصد بارکد
شاه قاسمی اهواز 942690306000179980006111 
میرهاشمی کرج 942690306000178570003111 
حق دوست بندرامام خمینی 942690306000177836356111 
کبریائی تهران 942690306000176060000111 

ارسالی 26 اردیبهشت 1403

نام گیرنده مقصد بارکد
تبریزی تهران 942690305700105860000111 
منافی تهران 942690305700104760000111 
همت خواه تهران 942690305700103650000111 
اعرابی تهران 942690305700102550000111 
احمدی اصفهان 942690305700101270008111 
متوسلی تهران 942690305700100350000111 
کاکاوند کرج 942690305700099080003111 
تهرانچی تهران 942690305700098670000111 
زمانیان مشهد 942690305700097490009111 
ازادگانیان تهران 942690305700096470000111 
کتاب الهی سنقر 942690305700095970675111 

 

ارسالی 24 اردیبهشت 1403

نام گیرنده مقصد بارکد
تاج بخش تهران 942690305500061620000111 
جاودان فولادشهر 942690305500060520849111 
علایی تهران 942690305500059370000111 
ملتخواه قزوین 942690305500058880034111 
سبحانی تهران 942690305500057160000111 
دوستی قدس 942690305500056350375111 
تابش تهران 942690305500055960000111 
امامی راد میبد 942690305500054900896111 
خلفی قزوین 942690305500053370034111 
خانم روستا بندرعباس 942690305500052050079111 

ارسالی 22 اردیبهشت 1403

نام گیرنده مقصد بارکد
شاکریان تهران 942690305300141450000111 
سعیدی نوشهر 942690305300136220465111 
شاکریان تهران 942690305300135790000111 
جعفری تهران 942690305300134690000111 
تقوی تهران 942690305300133590000111 
رشیدی یزد 942690305300132950089111 
لواسانی تهران 942690305300131380000111 
خورشیدی خمام 942690305300130300434111 
ررفیعی تهران 942690305300129130000111 
روشن نمائی گرمسار 942690305300128490358111 
قره چاهی شیراز 942690305300127640007111 
پورنادر پردیس 942690305300126661658111 
هاشمی اصفهان 942690305300125540008111 
تولاتولا بهبهان 942690305300124050636111 
رازقی تهران 942690305300123520000111 
توحیدی مشهد 942690305300122330009111 
حلمی تهران 942690305300121310000111 

 

ارسالی 20 اردیبهشت 1403

نام گیرنده مقصد بارکد
پوری نژاد گرگان 942690305100031330049111 
عطاران تهران 942690305100030040000111 
هندیجانی اهواز 942690305100029500006111 
اشتری دوگنبدان 942690305100028660758111 
صالحی تهران 942690305100027690000111 
منعمی رودسر 942690305100026080448111 

ارسالی 18 اردیبهشت 1403

نام گیرنده مقصد بارکد
مریخ ساری 942690304900066390048111 
عطاران شیراز 942690304900065910007111 
صحرایی تهران 942690304900064100000111 
زارعی تهران 942690304900063990000111 
شفیعی اصفهان 942690304900062710008111 
فرهی تهران 942690304900061790000111 
باوی اهواز 942690304900060300006111 
عباسی یاسوج 942690304900059510759111 
اسدی بروجن 942690304900058510887111 

 

ارسالی 16 اردیبهشت 1403

نام گیرنده مقصد بارکد
صوراسرافیل رفسنجان 942690304700159690077111 
رامتین مشهد 942690304700158320009111 
چندقیان دامغان 942690304700157730367111 
عابدی تهران 942690304700156200000111 
فرید تهران 942690304700155100000111 
شهسواری بیجار 942690304700154520665111 
ازاده فر اصفهان 942690304700153710008111 
بیک زاده کرج 942690304700152100003111 
نظمی پاکدشت 942690304700151120339111 
میرهاشمی کرج 942690304700150890003111 
فتحی ری 942690304700149320181311 
حسین پور مشهد 942690304700148250009111 
مرادی فر خرم آباد 942690304700147460068111 
رحمانیان شیراز 942690304700146840007111 

ارسالی 12 اردیبهشت 1403

نام گیرنده بارکد
تابش 942690304300036690000111 
پوری نژاد 942690304300035780049111 
سالکی 942690304300034200007111 
خان بابایی 942690304300033380000111 
اسلامی 942690304300032320896111 
محبی 942690304300031180000111 
کرباسی 942690304300030160076111 
علوی 942690304300029840009111 
توانگر 942690304300028630847111 
محمدنژاد 942690304300027977955111 
ارمانفر 942690304300026950097111 
دلبخواه 942690304300025520000111 
ازادی 942690304300024420000111 
قاسم پور 942690304300023310000111 
زارعی 942690304300022210000111 
انصاری 942690304300021110000111 
محمدعلی زاده 942690304300020010000111 
اولیا بیک 942690304300019860000111 
شاه محمدی 942690304300018490794111 
تولا تولا 942690304300017080636111 

 

ارسالی 10 اردیبهشت 1403

نام گیرنده مقصد بارکد
سربیشه ئی مشهد 942690304100203160009111 
ریحانی دزفول 942690304100202640646111 
بختیاری ملایر 942690304100201710657111 
پاکزادمنش تهران 942690304100200940000111 
رمضی تهران 942690304100199370000111 
کوچصفهانی رشت 942690304100198670004111 
طاهری تجریش 942690304100197141933811 
امیدی کرج 942690304100196370003111 

ارسالی 8 اردیبهشت 1403

نام گیرنده مقصد بارکد
راوندی قم 942690303900246180037111 
احمدیانی بندرعباس 942690303900245560079111 
محمدزاده مشهد 942690303900244980009111 
غللامی تهران 942690303900195400000111 
کیقبادی پردیس 942690303900194141658111 
صادقی مقدم خلخال 942690303900193930568111 
زهرا رضاییان کرج 942690303900192400003111 
زین الدین چابهار 942690303900191240997111 
بزرگی تهران 942690303900190890000111 
مددی ارومیه 942690303900189800057111 
یشم نیا کرج 942690303900188950003111 
بهمنش تهران 942690303900187540000111 
تاجیک تهران 942690303900186440000111 
کریمی شیراز-فارس 942690303900185050007111 
ازگلی تهران 942690303900184230000111 
سلیمانی تهران 942690303900183130000111 
امیدی رشت 942690303900182440004111 
برومند گرگان 942690303900181120049111 
صمدزاده شیراز-فارس 942690303900180540007111 
اهنگرپور تهران 942690303900179670000111 
پوراقاجان بابل 942690303900178560047111 
رضایی ساری 942690303900177560048111 
زارعی تهران 942690303900176370000111 
اکبری ری 942690303900175150181311 
روحی تهران 942690303900174160000111 
هدایتی باویل تهران 942690303900173060000111 
حسینی تهران 942690303900172960000111 

 

ارسالی 5 اردیبهشت 1403

نام گیرنده مقصد بارکد
اقائی گنبد کاووس 942690303600095830497111 
صانعی تهران 942690303600094990000111 
کامرانی نیا تهران 942690303600093890000111 
اتش شیراز-فارس 942690303600092500007111 
میرشکاری اقلید 942690303600091420738111 
ابتهی تهران 942690303600090590000111 
امینی مشهد 942690303600089350009111 
هاشمی تهران 942690303600088330000111 

ارسالی 3 اردیبهشت 1403

نام گیرنده مقصد بارکد
رحیمی بجنورد 942690303400069180094111 
اقائی گنبد کاووس 942690303400068800497111 
اسماعیل احمدی بوشهر 942690303400067950075111 
راد تهران 942690303400066860000111 
ادریسی تبریز 942690303400065270005111 
توکلی تهران 942690303400064650000111 
حقیقت تهران 942690303400063550000111 
دل افروز رشت 942690303400062860004111 
روحی تهران 942690303400061350000111 
سراجی تهران 942690303400060250000111 
ایروانیان تهران 942690303400059100000111 
ازیتا مجیدی اصفهان 942690303400058810008111 
رویا رضایی زنجان 942690303400057670045111 
منیژه ارقون بندرانزلی 942690303400056370043111 
راضیه طوسی کرمانشاه 942690303400055810067111 
نادری بندرعباس 942690303400054980079111 
قاسم پور مشهد 942690303400053400009111 
مشکینی گرگان 942690303400052570049111 
بیک کرج 942690303400051590003111 
شکری شیراز-فارس 942690303400050890007111 

 

ارسالی 1 اردیبهشت 1403

نام گیرنده بارکد
توکلی 942690303200070180000111 
مقیمی نژاد 942690303200069030000111 
جباری 942690303200068540034111 
شیخ ها 942690303200066720000111 
بیوکی 942690303200065640094111 
شجاع 942690303200064520000111 
شهسواری 942690303200063420000111 
عقیقی 942690303200062310000111 
دلبخواه 942690303200061930007111 
ازادفر 942690303200060930008111 
رجاییان 942690303200059960000111 
قربانی 942690303200058860000111 
اسدپور 942690303200057640046111 
صدری 942690303200056650000111 
مجیدی 942690303200055130043111 
موسائی 942690303200054950646111 
رشیدی 942690303200053570337111 
پونکی 942690303200052250000111 
رحیمی 942690303200051060009111 
شریفی 942690303200050760007111 
نکوپور 942690303200049731658111 

ارسالی 29 فروردین 1403

نام گیرنده مقصد بارکد
مالکی پور شاهین شهر 942690302900046810083111 
بهرام پور محلات 942690302900045460378111 
حیدرپور سنگر 942690302900044154336111 
هاشمی کرج 942690302900043960003111 
خمسه قزوین 942690302900042160034111 
اسدالله مهرشهر 942690302900041953183611 
ازادی تهران 942690302900040350000111 
اسماعیلی ری 942690302900039080181311 
علی دادی طرقبه 942690302900038730935111 
ازلد رشت 942690302900037400004111 
طارمیان سمنان 942690302900036610035111 
خسروی کرج 942690302900035100003111 
بختیاری تهران 942690302900034690000111 
قالیچی تهران 942690302900033590000111 
امامی تهران 942690302900032480000111 
شرفی نژاد قم 942690302900031300037111 
صمدزاده شیراز-فارس 942690302900029840007111 
فخیم تهران 942690302900028030000111 
دهکردی بندرعباس 942690302900027320079111 

 

ارسالی 27 فروردین 1403

نام گیرنده مقصد بارکد
مختاری تهران 942690302700080480000111 
غلامی تهران 942690302700079330000111 
اسدی کرج 942690302700078540003111 
رضلائی زنجان 942690302700077910045111 
مطلق تهران 942690302700076030000111 
نظامی تهران 942690302700075930000111 
سرشوری مشهد 942690302700074740009111 
قاسم زاده قاین 942690302700073730976111 
جوادین کرج 942690302700072930003111 
فضیلتی پردیس 942690302700071351658111 
بختیاری تهران 942690302700070420000111 
کریمی شیراز-فارس 942690302700069980007111 
دربندی مشهد 942690302700068080009111 
امامی راد میبد 942690302700067100896111 
ملکی اسلام شهر 942690302700066470033111 
صفدرخان کرج 942690302700065160003111 

ارسالی 25 فروردین 1403

نام گیرنده مقصد بارکد
حلمی تهران 942690302500279400000111 
موسوی ایذه 942690302500278030639111 
ایران منش تهران 942690302500277200000111 
گنجعلیان خوان کرمان 942690302500276180076111 
ناطقی تهران 942690302500275990000111 
پورحیدرشیرازی اصفهان 942690302500274710008111 
حسنی قم 942690302500273710037111 
بزرگی تهران 942690302500272690000111 
محمدزاده شاهیندژ 942690302500271520598111 
راوش نی ریز 942690302500124350749111 
عباسی یاسوج 942690302500123320759111 
ازاده فر اصفهان 942690302500122060008111 
مقصودی تسوج 942690302500121155388111 
مستان رشت 942690302500120450004111 
فردیار تهران 942690302500119890000111 
برومند گرگان 942690302500118980049111 
شریفی تهران 942690302500117690000111 
محقق اصفهان 942690302500116400008111 
بویرحسینی اصفهان 942690302500115300008111 
عباسلو سیرجان 942690302500107910078111 
جعفری تهران 942690302500106520000111 
خوش نظر تهران 942690302500105420000111 
رمضان تهران 942690302500104310000111 
بلادی اهواز 942690302500103820006111 
جوانمرد همدان 942690302500102030065111 
محمدی بوشهر 942690302500101990075111 
درجاتی تهران 942690302500100910000111 
پورحسین اصلی محمدیه 942690302500099830349111 
رضوان تهران 942690302500098230000111 
مرآتیان تهران 942690302500097130000111 
سوری کرج 942690302500096330003111 
مقدم تهران 942690302500095930000111 
رضایی لنگرود 942690302500094220447111 
مشیدی کرج 942690302500093030003111 
جعفری تهران 942690302500092620000111 
علی خانی ها قزوین 942690302500091130034111 
موسائی دزفول 942690302500090910646111 
رحمانی سنندج 942690302500089290066111 
طاهری رشت 942690302500088570004111 
امینی مشهد 942690302500087980009111 
ذوالعلی کرمان 942690302500086050076111 
جهانی تهران 942690302500085860000111 
اکبری پرند 942690302500084183761111 
سلیمانی راد کرج 942690302500083960003111 
صداقتی زاده ساری 942690302500082640048111 

 

ارسالی 21 فروردین 1403

نام گیرنده مقصد بارکد
ملاحی رشت 942690302100046820004111 
طاهری شیراز-فارس 942690302100045030007111 
مروج مشهد 942690302100044130009111 
دوستی قدس 942690302100043400375111 
پاکزادمنش تهران 942690302100042010000111 
زمیاد رودسر 942690302100041400448111 
سلیمانزاده تهران 942690302100040800000111 
محمدی شیراز-فارس 942690302100039370007111 
نوروزی تنکابن 942690302100038180468111 
بیک کرج 942690302100037760003111 

ارسالی 20 فروردین 1403

نام گیرنده مقصد بارکد
امامی راد میبد 942690302000054250896111 
عرب زاده تهران 942690302000053110000111 
مهرابادی تهران 942690302000052010000111 
ایمانی تهران 942690302000051910000111 
قلی پور ارومیه 942690302000050860057111 
حسن زاده شهرجدیدصدرا 942690302000049767199111 
ایزدی شیراز-فارس 942690302000048270007111 

ارسالی 18 فروردین 1403

نام گیرنده بارکد
انعامی 942690301800086060000111 
یاوری 942690301800085690794111 
امینی 942690301800084670008111 
اخوان 942690301800083760000111 
محمدی 942690301800082150476111 
ملکی 942690301800081670067111 
فرزدقی 942690301800080910485111 
قبادی 942690301800079300000111 
مرادی 942690301800078220038111 
رویا ابراهیم 942690301800077100000111 
تقی پور 942690301800076610034111 

ارسالی 16 فروردین 1403

نام گیرنده مقصد بارکد
پرستوک تهران 942690301600045550000111 
اقامرادی تهران 942690301600044450000111 
نفیسی تهران 942690301600043350000111 
حاجی کلایی ساری 942690301600042330048111 
تیموری کرج 942690301600041450003111 
دهقان شیراز-فارس 942690301600040760007111 
جباریان جهرم 942690301600039780074111 
هادره سنقر 942690301600038390675111 
حسینی تهران 942690301600037690000111 
میری تهران 942690301600036590000111 
شعاعی کرمان 942690301600035570076111 
رضایی کرج 942690301600034690003111 
فرهادی بوشهر 942690301600033270075111 
عشیری دزفول 942690301600032670646111 
اخوان تهران 942690301600031080000111 
صانعی تهران 942690301600030970000111 

ارسالی 14 فروردین 1403

نام گیرنده مقصد بارکد
بهرامیان سمیرم 942690301400097800866111 
مصطفوی تهران 942690301400096860000111 
حاتمی مهرشهر 942690301400095253183611 
مهرا معین تهران 942690301400094650000111 
طیبی اراک 942690301400093570038111 
جهانشیری تهران 942690301400092450000111 
فنائی شیراز-فارس 942690301400091060007111 
تیموری تهران 942690301400090250000111 
برومند گرگان 942690301400089290049111 

ارسالی 11 فروردین 1403

نام گیرنده مقصد بارکد
هاشمی کرج 942690301100050080003111 
مهدوی اراک 942690301100049640038111 
امیدی مشهد 942690301100048440009111 
شادمان تهران 942690301100047420000111 
امامیه قزوین 942690301100046930034111 
عنایتی سمنان 942690301100045930035111 
پورعزیزی بابل 942690301100044100047111 
دل افروز رشت 942690301100043420004111 
رحیمی بابلسر 942690301100042200474111 
باقری تهران 942690301100041800000111 
مهکی کوهدشت 942690301100040270684111 
هاشمی نیا ارومیه 942690301100039610057111 
زمانی کرمان 942690301100038540076111 

 

ارسالی 8 فروردین 1403

نام گیرنده مقصد بارکد
زاهدی بندرعباس 942690300800056150079111 
اردکانی یزد 942690300800055120089111 
کاغذچی تهران 942690300800054550000111 
دیشیدی مشهد 942690300800053370009111 
قیطاسی مشهد 942690300800052270009111 
نیکدل دزفول 942690300800051740646111 
صانعی تهران 942690300800050140000111 
مختاری شیراز-فارس 942690300800049710007111 
مقدسی نیشابور 942690300800048810093111 

ارسالی 6 فروردین 1403

نام گیرنده مقصد بارکد
روانفر تجریش 942690300600060051933811 
امیرلو قزوین 942690300600059540034111 
هاشمی کیش 942690300600058560794111 
کردی تهران 942690300600057720000111 
عینی قزوین 942690300600056230034111 
خلیلی تهران 942690300600055520000111 
لطفی کرج 942690300600054720003111 
حیاتی یاسوج 942690300600053290759111 
جباریان جهرم 942690300600052100074111 
هاشمی خمینی شهر 942690300600051060084111 
پویا تهران 942690300600050010000111 
ابوالقاسمی نجف آباد 942690300600049910085111 
مهروری گراش 942690300600048150744111 
جهانی تهران 942690300600047650000111 
طباطبایی خور 942690300600046180836111 
فروغی کرمان 942690300600045540076111 
همدانی بابل 942690300600044330047111 
نجفی صفت بندرانزلی 942690300600043820043111 
طاهرزاده تهران 942690300600042140000111 
نوبخت تهران 942690300600041040000111 
سرگلزائی زابل 942690300600040010986111 
ناصری گنبد کاووس 942690300600039520497111 
سبزیان تهران 942690300600038690000111 

ارسالی های24اسفند 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
زین الدین چابهار 942690236200074240997111 
افتخاری زاهدان 942690236200073320098111 
زهرا حسین زاده تهران 942690236200072790000111 
افسر دلیر قرچک 942690236200071141868611 
بسطام خانی تهران 942690236200070590000111 
خلیفه تهران 942690236200069440000111 
ملکیان بروجن 942690236200068410887111 
قربانی همدان 942690236200067150065111 
طباطبائی خور 942690236200066760836111 

ارسالی های23اسفند 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
جباری قزوین 942690235900038120034111
معصومی خراسان شمالی 942690235900037420094111
غلامی اصفهان 942690235900036460086111
محمدی مراغه 942690235800093180055111
پورصابری تهران 942690235800092230000111
رستمی تهران 942690235800091130000111

ارسالی های21اسفند 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
فرهی تهران 942690235700268780000111 
امید بیرجند 942690235700267000097111 
عمیدی قاسم آباد- خواف 942690235700266719566111 
قاسم پور مشهد 942690235700265390009111 
فلاح انار 942690235700264970774111 
سلاطینی تهران 942690235700263270000111 
حسین ابادی کرج 942690235700262470003111 
راکعی تهران 942690235700261060000111 
زاهدی تهران 942690235700260960000111 
سرهنگی ملارد 942690235700259443169111 
ترابی گرگان 942690235700258900049111 
موسی نژاد ایلام 942690235700257140693111 
غنی زاده کرمان 942690235700256590076111 
عباسزاده هفشجان 942690235700255170884111 
پارسا بندرعباس 942690235700254690079111 
محمدی تهران 942690235700253200000111 
خاوری اهواز 942690235700251610006111 
قلندری تهران 942690235700250890000111 
رادمنش رامسر 942690235700249480469111 

ارسالی های20اسفند 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
بصیرت نیا شیراز-فارس 942690235600297520007111 
کاشانی تهران 942690235600296710000111 
قلندری تهران 942690235600295610000111 
مجتبویی تهران 942690235600294500000111 
مهدی زاده رشت 942690235600293810004111 
پونکی تهران 942690235600292300000111 
خسروی تهران 942690235600291200000111 
حلاجهانی تهران 942690235600290100000111 
اسلامی مشهد 942690235600289860009111 
خدامی سمنان 942690235600288560035111 
دانش تهران 942690235600287740000111 

ارسالی های19اسفند 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
نصیری تهران 942690235500230620000111 
حیدری تهران 942690235500229470000111 
افتخاری زاهدان 942690235500228800098111 
مختاری تهران 942690235500227270000111 
مومن تهران 942690235500226160000111 
آل خمیس اهواز 942690235500225670006111 
رومیانی اهواز 942690235500224570006111 
محمدی کرج 942690235500223160003111 
خلفی دارخوین 942690235500222186434111 
خسروی کرج 942690235500221960003111 
بیگی بابل 942690235500220540047111 
موسوی یزد 942690235500219860089111 
جعفری خواه تهران 942690235500218300000111 
محمدزاده مشهد 942690235500217120009111 
شجاعی فرد زنجان 942690235500216880045111 
تبریزی تبریز 942690235500215500005111 
پونکی تهران 942690235500214890000111 
مشکینی گرگان 942690235500213980049111 
قلجلو تهران 942690235500212690000111 
ادیبی اصفهان 942690235500211400008111 
بابازاده تهران 942690235500210480000111 
کارگرنژاد قشم 942690235500209170795111 
ظهوریان تهران 942690235500208230000111 
منوچهریان گرگان 942690235500207320049111 
رحیمی دانش رشت 942690235500206440004111 
تات تهران 942690235500205930000111 
نایب اقا تهران 942690235500204820000111 
عظیمی تهران 942690235500203720000111 
بنی اسدی تهران 942690235500202620000111 
شهیدزاده کازرون 942690235500201300073111 
بایندر ساوه 942690235500200540039111 
عبداللهی تهران 942690235500199840000111 
دماوندی تجریش 942690235500198711933811 

ارسالی های 17 اسفند 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
نجف پور کرج 942690235300165400003111 
کاظمی اصفهان 942690235300164810008111 
دادائی تهران 942690235300163890000111 
راد تهران 942690235300162790000111 
مشتاقی تهران 942690235300161690000111 
عطاران شیراز-فارس 942690235300160300007111 
مجیدیان تبریز 942690235300159950005111 
اوحدی زاده دامغان 942690235300158760367111 
لقایی کرج 942690235300157540003111 
یزدی زاده تهران 942690235300156130000111 
سبزیان تهران 942690235300155030000111 

ارسالی های 16 اسفند 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
مقدم پژو.ه شهریار 942690235200133840335114 
پورری نژاد گرگان 942690235200128250049111 
اسدی نور 942690235200127180464111 
موسی نژاد ایلام 942690235200126390693111 
عربی ورامین 942690235200125980337111 
رئیسی تهران 942690235200124650000111 
خوش رفتار رشت 942690235200123960004111 
مرادزاده تهران 942690235200122450000111 
فتاحیان تهران 942690235200121350000111 
خسروی تهران 942690235200120250000111 
ایران نژاد سیرجان 942690235200119390078111 
امیرلو قزوین 942690235200118610034111 
فرمانی تهران 942690235200117890000111 
خیاهی کرمان 942690235200116880076111 
ذیجودی مهرشهر 942690235200115183183611 
کمیلی زاده تهران 942690235200114590000111 
علی یاری چرمهین 942690235200113428475111 
زریابی لاهیجان 942690235200112060044111 
عاشوری رامسر 942690235200111010469111 
کیانی شهر کرد 942690235200110540088111 
سبزیان تهران 942690235200109030000111 
زندی همدان 942690235200108840065111 
قشقایی رشت 942690235200107230004111 
ذکری مشهد 942690235200106640009111 
محمدی رشت 942690235200105030004111 
تدین تهران 942690235200104520000111 
حسنی کرمان 942690235200103500076111 
ایزدی تهران 942690235200102310000111 
الهیاری دامغان 942690235200101640367111 
اذری تهران 942690235200100110000111 
دلجوان تبریز 942690235200099050005111 
احمدی مهرشهر 942690235200098933183611 
نکویی مشهد 942690235200097250009111 
عربی تهران 942690235200096230000111 
جمال لیوانی گرگان 942690235200095320049111 
حیدری قم 942690235200094950037111 
خداییان اصفهان 942690235200093740008111 

ارسالی های 14 اسفند 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
یامینی تهران 942690235000143550000111 
کوهی طرزم ارومیه 942690235000142500057111 
شاه محمدی کیش 942690235000141080794111 
عباسی رشت 942690235000140650004111 
قاسمی تبریزی دماوند 942690235000139730397111 
کرمی تهران 942690235000138990000111 
نظری تهران 942690235000137890000111 
زینلی شیراز-فارس 942690235000136500007111 
سراقی ورامین 942690235000135910337111 
درستی ارومیه 942690235000134640057111 
شاه عباسی تهران 942690235000132380000111 
جهرمی تهران 942690235000131280000111 
ارباب تهران 942690235000130180000111 
ظهره وند تهران 942690235000129030000111 
مظفری تهران 942690235000128930000111 
نایب اقا تهران 942690235000127820000111 
مقدم تهران 942690235000126720000111 
امیری گرگان 942690235000125810049111 
پورعلی تهران 942690235000124520000111 
بیگی بابل 942690235000123400047111 
اسکندری تهران 942690235000122310000111 
بیدگلی آران و بیدگل 942690235000121910874111 
ملک محمودی گرگان 942690235000120300049111 
پازوکی تهران 942690235000119960000111 
اصغری شازند 942690235000118320386111 
طالبی تهران 942690235000117760000111 
عاشوری پاکدشت 942690235000116080339111 
حیاتی یاسوج 942690235000115520759111 
افرادوطن اردبیل 942690235000114400056111 
صالحی چالوس 942690235000113780466111 

ارسالی های 12 اسفند 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
صافدل تهران 942690234800266540000111 
رحمانی تهران 942690234800261030000111 
اسدی نور 942690234800260150464111 
شاهرخی کرمان 942690234800259860076111 
دماوندی تهران 942690234800258670000111 
عبدلی اصفهان 942690234800257390008111 
شعبانی تهران 942690234800256470000111 
زمانی تهران 942690234800255370000111 
عزیزی تهران 942690234800254270000111 
عربی ورامین 942690234800253390337111 
عطاران شیراز-فارس 942690234800251670007111 
قائم پناه تهران 942690234800250860000111 
اکبری تهران 942690234800249710000111 
پروند تهران 942690234800248610000111 
فولادی همدان 942690234800247420065111 
عینی قزوین 942690234800246010034111 
نقوی مشهد 942690234800245220009111 
خندان ساوه 942690234800244320039111 
صادقی فردیس 942690234800243663165611 
رنجبر قم 942690234800242910037111 
پورعلی تهران 942690234800241890000111 
میرعنایت تهران 942690234800240790000111 
ادینه تهران 942690234800239640000111 
قنایی تهران 942690234800238540000111 
فلاح شیراز-فارس 942690234800237150007111 
سراابادنی تهران 942690234800236330000111 
اخوندی شاهین شهر 942690234800235080083111 
سرداری کرج 942690234800234440003111 
اکبریان دزفول 942690234800233520646111 
ده واری سوران 942690234800232070996111 
یوسفی بندرانزلی 942690234800231400043111 
سالوروند پردیس 942690234800230561658111 
شاه کرم تهران 942690234800229570000111 
کارگر نژاد قشم 942690234800228310795111 
نجفی اصفهان 942690234800227180008111 
میزانی کرج 942690234800226570003111 
بزرگ مهر کرج 942690234800225670003114 
موقر تهران 942690234800224270000114 
نوری اصفهان 942690234800223780008111 
خورشدیوند اسلام شهر 942690234800222370033111 
سرشت تهران 942690234800221760000111 
میردامادی اصفهان 942690234800220470008111 
بیتا کرمان 942690234800219590076111 
حسنیی شیراز-فارس 942690234800218120007111 
شریف مشهد 942690234800217220009111 
سربیشه ای اصفهان 942690234800216010008111 
نگاری قم 942690234800215010037111 
سبزیان تهران 942690234800214990000111 
کلوشانی تهران 942690234800213890000111 
مقدسی نیشابور 942690234800212710093111 
نجفی صفت بندرانزلی 942690234800211270043111 
بهمن ابادی تهران 942690234800210590000111 
قناعت پیشه شیراز-فارس 942690234800209150007111 
مزنگی تهران 942690234800208330000111 
شهشعانی تهران 942690234800207230000111 
قره باغی همدان 942690234800206050065111 
عبداللهی تهران 942690234800205030000111 
افرین زاد صومعه سرا 942690234800204150436111 

ارسالی های 8 اسفند 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
هاشمی تهران 942690234400219230000111 
حسین زاده تهران 942690234400217030000111 
صیفی اسلام شهر 942690234400216440033111 
رومیانی اهواز 942690234400215440006111 
مختئوری تبریز 942690234400214230005111 
جدیدیان تهران 942690234400213620000111 
حیدری تهران 942690234400212520000111 
داورپناه اصفهان 942690234400211230008111 
میرعنایت تهران 942690234400210310000111 
نوروزی کرج 942690234400209470003111 
صالح پور تهران 942690234400208060000111 
حسن نژاد تهران 942690234400207960000111 
حیدری تهران 942690234400206860000111 
میری قشم 942690234400205590795111 
افشاراصل کرج 942690234400204960003111 
امینی کمالشهر/ش.قندی 942690234400203393199111 
قربانی تهران 942690234400202450000111 
صیفوری تهران 942690234400195270000111 
میری شهرپیر 942690234400194037485011 
حسینی قم 942690234400193980037111 
سرخابی شهریار 942690234400192980335111 
قزلباش کرج 942690234400191160003111 
ظهره وند تهران 942690234400190760000111 
صادقی اصفهان 942690234400189420008111 
همت یار تجریش 942690234400188481933811 
نجمی یزد 942690234400187860089111 
شجاعی کرمان 942690234400186390076111 
عابدینی اراک 942690234400185220038111 
میرمشتاقی تهران 942690234400184100000111 
اریانا کرمانشاه 942690234400183120067111 
کشاورز تهران 942690234400182890000111 
میری کرمانشاه 942690234400181910067111 
قالیچی تهران 942690234400180690000111 
حسین پور اهواز 942690234400179150006111 
نصری قزوین 942690234400178050034111 
فراهانی گلپایگان 942690234400177340877111 
حمیدی تهران 942690234400176230000111 

ارسالی های 5 اسفند 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
سبزیان تهران 942690234100217820000111 
رحیمی همدان 942690234100216640065111 
اصغری شازند 942690234100215080386111 
قناعت پیشه شیراز-فارس 942690234100214230007111 
سبزیان تهران 942690234100213420000111 
زارعی لامرد 942690234100212817434111 
حسنی رشت 942690234100211620004111 
الخوان تهران 942690234100210110000111 
نظری گرگان 942690234100209150049111 
علی زاده چالوس 942690234100208290466111 
زعفری تنکابن 942690234100207390468111 
عربی ورامین 942690234100206880337111 
مهذب تهران 942690234100205550000111 
جمشدیی اندیشه 942690234100204323168611 
حقیقی تهران 942690234100203350000111 
ادریسی تبریز 942690234100202760005111 
ضیا اشکذر 942690234100201328941611 
سیامکخرمی قیدار 942690234100200610458111 
عزیزی تهران 942690234100199470000111 
صالحی شیراز-فارس 942690234100198080007111 
عجم شاهرود 942690234100197080036111 
سروری مشهد 942690234100196080009111 
قربانی شیراز-فارس 942690234100195780007111 
عزتی تهران 942690234100194960000111 
سلطانی نجف آباد 942690234100193910085111 
زندی ایذه 942690234100192490639111 
توسی تهران 942690234100191650000111 
پورمحمد لنگرود 942690234100190950447111 
قناد قزوین 942690234100189010034111 
یوسف زاده رشت 942690234100188710004111 
اسدیان تهران 942690234100187200000111 
رشیدی تهران 942690234100186100000111 
سرگزی مشهد 942690234100184810009111 
عابدی تهران 942690234100183790000111 
جمالی رشت 942690234100182100004111 
کام دیده تهران 942690234100181590000111 
خلیلی زاهدان 942690234100180910098111 
نظری گرگان 942690234100179730049114 
باباازده تهران 942690234100178440000114 
جزایری اهواز 942690234100177950006114 
ناظمی تهران 942690234100176230000114 

ارسالی های 3 اسفند 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
محمودی رشت 942690233900220030004111 
بقائی تهران 942690233900219470000111 
کمالی کرمان 942690233900218460076111 
نورمحمدی دزفول 942690233900217760646111 
رسولی تهران 942690233900216160000111 
ارومیه ای ارومیه 942690233900215120057111 
طباطبائیان تهران 942690233900214960000111 
گنجی اصفهان 942690233900213670008111 
سرهنگی اندیشه 942690233900197583168611 
بهزاد اردبیل 942690233900196560056111 
موسی وند ساوه 942690233900195630039111 
حسن زاده باغ ملک 942690233900194246395111 
واحد تهران 942690233900193300000111 
حجازی مشهد 942690233900192120009111 
هداوندخانی تهران 942690233900191100000111 
اوسطفی زنجان 942690233900180710045111 
موقر تهران 942690233900179780000111 
مدیرمحمدی نطنز 942690233900178580876111 
سعیدی تهران 942690233900177570000111 
فلاح تهران 942690233900176470000111 
پوربخشی نوشهر 942690233900169030465111 
نوری کرمان 942690233900168690076111 
میردامادی اصفهان 942690233900167320008111 
رخ خرمشهر 942690233900166220064111 
رضانیا تهران 942690233900165300000111 
میرزایی کرج 942690233900164500003111 
اسماعیلی فلاورجان 942690233900163690845111 
احمدی شبستر 942690233900162520538111 
اطمنیان تهران 942690233900161890000111 
کارگرنژاد قشم 942690233900160630795111 
نجاری تبریز 942690233900155740005111 
طاهری اصفهان 942690233900154950008111 
کلانتر تنکابن 942690233900153660468111 
صمیمی تهران 942690233900152930000111 
عینی مشهد 942690233900151740009111 
شعبانی تهران 942690233900150720000111 
خشامن اصفهان 942690233900149390008111 
ارزورپرنا اسلام آبادغرب 942690233900148170676111 
بیگی بابل 942690233900099800047111 
پیرهادی کرج 942690233900098010003111 
فایززاده بندرعباس 942690233900097000079111 
شریعتی کرج 942690233900096810003111 
زارع شیراز-فارس 942690233900095120007111 

ارسالی های 29بهمن 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
نژاد محمدی مهرشهر 942690233500042983183611 
عطارحسینی مراغه 942690233500025710055114 
رضوانی تهران 942690233500024760000114 
ارقون بندرانزلی 942690233500023230043114 
بهزادی راد تهران 942690233500022550000114 
فصدقچی تهران 942690233500021450000114 
سپانلو تهران 942690233500020350000114 
برخورداری تهران 942690233500019200000114 
سعیدی لردگان 942690233500018370889114 
بیضایی کرج 942690233500017300003114 
ربیع زاده مشهد 942690233500016810009114 
حیدریان کرمان 942690233500015880076114 
جلاللی اهواز 942690233500014300006114 
کاردانی مشهد 942690233500013500009114 
خسروی تهران 942690233500012480000114 
اکبری تهران 942690233500011380000114 
حسینی اصفهان 942690233500010100008114 
اکبری شاهرود 942690233500009950036114 

ارسالی های 26بهمن 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
بندراباد تهران 942690233200053650000114 
عباسی بندرامام خمینی 942690233200052226356114 
ایرانمنش تهران 942690233200051450000114 
سلیمی شیراز-فارس 942690233200050060007114 
حجازی مشهد 942690233200049120009114 
سنگم ورامین 942690233200048320337114 
محمودی زاهدان 942690233200047420098114 
اورسجی تهران 942690233200046890000114 
زارع شیراز-فارس 942690233200045500007114 
دباغ تهران 942690233200044690000114 
سنگم ورامین 942690233200043810337114 
بخشی زاده فردیس 942690233200042053165614 
مختاری تهران 942690233200041380000114 
فولادی همدان 942690233200040200065114 
نجاری تبریز 942690233200039640005114 
ناطقیان تهران 942690233200038030000114 
اطهری نیا کرج 942690233200037230003114 
ماهر کرج 942690233200036130003114 
اسلامی مشهد 942690233200035640009114 
انگاشته تهران 942690233200034620000114 
کوچصفهانی تهران 942690233200033520000114 
فرزام فر تهران 942690233200032420000114 
متولیان تهران 942690233200031310000114 
اشکاری تهران 942690233200030210000114 

ارسالی های 24 بهمن 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
پورصابری تهران 942690233000055520000111 
فرج نژاد کرج 942690233000054720003111 
خوی یمنی پرند 942690233000053953761114 
خورسندی بابل 942690233000052400047114 
یزدی قزوین 942690233000051930034114 
جراحی اهواز 942690233000050820006114 
رضایی تهران 942690233000049060000114 
کریمی تهران 942690233000048960000114 
علایی آمل 942690233000047740046114 
پروازه تهران 942690233000046760000114 
حسن زاده بندرکنگان 942690233000045697557114 
وکیلی سبزوار 942690233000044780096114 
خان احمدی پردیس 942690233000043291658114 
پورمحمد لنگرود 942690233000042740447114 
علی نژاد مشهد 942690233000041160009114 
مهدوی تهران 942690233000040140000114 
کیایی شهریار 942690233000039010335114 
افراز تهران 942690233000038890000114 
بیگدلی آران و بیدگل 942690233000037490874114 

ارسالی های 21 بهمن 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
قالیچی تهران 942690232700091960000114 
محمدی تهران 942690232700090860000114 
اقایی قم 942690232700089630037114 
فرزان زاهدان 942690232700088030098114 
نیک زاد تهران 942690232700086400000114 
قاسمی تهران 942690232700085300000114 
اسماعیل نیا شهرجدیدصدرا 942690232700084317199114 
بدخشان سلماس 942690232700083970588114 
علی خانی ها قزوین 942690232700082610034114 
هاشمی کیش 942690232700081630794114 
مخبری تهران 942690232700080790000114 
نصیری اهواز 942690232700079250006114 
طهماسبی تهران 942690232700078540000114 
ایلخانی تهران 942690232700077440000114 
علی پور قدس 942690232700076630375114 
نظری گرگان 942690232700075420049114 
مصطفوی تهران 942690232700074130000114 
امیری پور اصفهان 942690232700073840008114 
واثقی تهران 942690232700072930000114 
عادی زاهدان 942690232700071250098114 
نانکلی همدان 942690232700070640065114 
شاه قاسمی اهواز 942690232700069180006114 
کورکی نجات سیرجان 942690232700068760078114 
زینلی مشهد 942690232700067290009114 
عباسی اهواز 942690232700066880006114 
پارسا بندرعباس 942690232700065560079114 
گلکارزاده تهران 942690232700064060000114 
رعایایی تهران 942690232700063960000114 
وفا ملارد 942690232700062493169114 
قربانیان کرج 942690232700061060003114 

ارسالی های 17 بهمن 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
نژادمهدی مهرشهر 942690232300148663183614 
اشرافی تهران 942690232300147060000114 
طباطبایی تهران 942690232300146960000114 
رجبی رشت 942690232300145270004114 
جلالی شیراز-فارس 942690232300144470007114 
عمیدی مشهد 942690232300143570009114 
پورمرتضی تهران 942690232300142550000114 
محمدی کرمانشاه 942690232300141570067114 
حسین نواب تهران 942690232300140350000114 
مشاری مشهد 942690232300139120009114 
شعبانی تهران 942690232300138100000114 
صفرزاده اسلام شهر 942690232300137500033114 
سام نیا تبریز 942690232300136400005114 
روحانی اصفهان 942690232300135610008114 
شجاعی کرمان 942690232300134780076114 

ارسالی های 15 بهمن 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
پیش بین مشهد 942690232100109780009114 
سادات احمدی تهران 942690232100108760000114 
امیری اصفهان 942690232100107470008114 
خلیلیان اصفهان 942690232100106370008114 
اکبرلو خوی 942690232100105610058114 
خنگول اسلام شهر 942690232100104860033114 
کرکی نژاد سیرجان 942690232100103540078114 
شهبازی تهران 942690232100102140000114 
موسوی تهران 942690232100101040000114 
شعبانی تهران 942690232100100940000114 
پوریان یزد 942690232100099830089114 
اخوان تهران 942690232100098270000114 
بصیری ری 942690232100097050181314 
محمدزاده میشان سفلی 942690232100096107359114 
خنگول اسلام شهر 942690232100095470033114 
احمدی تهران 942690232100094860000114 
عباسی تهران 942690232100093760000114 
اکبری ری 942690232100092540181314 
مروج مشهد 942690232100091470009114 
باروق خوانسار 942690232100090660879114 
یزدی قزوین 942690232100089910034114 
ارامش شیراز-فارس 942690232100088910007114 
منصور تهران 942690232100087100000114 
سروری تهران 942690232100086990000114 
نایب اقا تهران 942690232100085890000114 
نظری گرگان 942690232100084980049114 

ارسالی های 12 بهمن 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
راکعی تهران 942690231800045990000114 
معتمدی اصفهان 942690231800044710008114 
ارباب تهران 942690231800043790000114 
قلیچ زاده آق قلا 942690231800042010493114 
طاهری شیراز-فارس 942690231800041300007114 
بیگدلی آران و بیدگل 942690231800040180874114 
امامی راد تهران 942690231800039330000114 
زاهدی رابر 942690231800038487856114 

ارسالی های 10 بهمن 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
محمودی کرمانشاه 942690231600025840067114 
فاطمی تهران 942690231600024620000114 
مقدم تهران 942690231600023520000114 
سرخی تهران 942690231600022420000114 
دهباشی نژاد گرگان 942690231600021500049114 
عذرا یاسا تهران 942690231600020210000114 

ارسالی های 8 بهمن 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
منوچهری رشت 942690231400110520004114 
دیشیدی مشهد 942690231400109880009114 
سروری مشهد 942690231400108780009114 
ابراهیمی تهران 942690231400107760000114 
افرادوطن اردبیل 942690231400106610056114 
کاظمی مشهد 942690231400105470009114 
قیاسی نیک تهران 942690231400104450000114 
میرزابیگی تهران 942690231400103350000114 
نادری هشتگرد 942690231400102370336114 
حسن پور خمام 942690231400101160434114 
ارغوانی ساری 942690231400100130048114 
داوددابادی محلات 942690231400099070378114 
اروسجی تهران 942690231400098370000114 
علم بیگی تهران 942690231400097270000114 
روشنی مشگین شهر 942690231400096690566114 
امینی پردیس 942690231400095901658114 
یاوری جوشقان استرک 942690231400094560873114 
مهدوی تهران 942690231400093860000114 
رهنما شهریار 942690231400092780335114 

ارسالی های 3 بهمن 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
زادصالح کرج 942690230900172270003114 
محمدحسن وکیلی مشهد 942690230900171780009114 
دادرس رشت 942690230900170160004114 
حق پرست تهران 942690230900169610000114 
خزاعی تهران 942690230900168500000114 
ملک خسروی تهران 942690230900167400000114 
ایران بخش جم 942690230900166447558114 
شیرکول کرج 942690230900165500003114 
شجاعی کرمان 942690230900164180076114 
خسروی تهران 942690230900163990000114 
بالانژاد مشهد 942690230900162810009114 
زفری مشهد 942690230900161710009114 
جزایری تهران 942690230900160690000114 

ارسالی های 1 بهمن 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
لیمایی تنکابن 942690230700058830468114 
موسوی خوی 942690230700057250058114 
پورمرتضی تهران 942690230700056990000114 
سنجری تهران 942690230700055890000114 
طاهرزاده تهران 942690230700054790000114 
فروغی تهران 942690230700053690000114 
حجاری دزفول 942690230700052080646114 
جعفری چالوس 942690230700051910466114 
جمشیدی فلاورجان 942690230700050980845114 
مبینی مشهد 942690230700049150009114 
حقیقی کرمانشاه 942690230700048250067114 
اکبری تهران 942690230700047030000114 
انصاری اصفهان 942690230700046740008114 
کربلایی پور اهواز 942690230700045440006114 
مریم محمدی تهران 942690230700044720000114 
بیدگلی آران و بیدگل 942690230700043320874114 
خطیبی تهران 942690230700042520000114 
عباسپولی تهران 942690230700041420000114 
لیلا سید حسینی کرمان 942690230700040400076114 
صابری فرد قزوین 942690230700039780034114 
محمدی کرج 942690230700038370003114 
طباطبائی مشهد 942690230700037880009114 
صادقی تهران 942690230700036860000114 
پروازه تهران 942690230700035760000114 
فرازی قم 942690230700034570037114 
پرهامی قدس 942690230700033840375114 
حیدری تهران 942690230700032450000114 
قلیچ زاده آق قلا 942690230700031670493114 

ارسالی های 28 دی 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
سلطانی مشهد 942690230400058910009114 
ابراهیمی تهران 942690230400057890000114 
غفاری قائم شهر 942690230400053980476114 
ذوالفقاری ساوه 942690230400052500039114 
فرزان فر تهران 942690230400051280000114 
ابوالفتحی تهران 942690230400050180000114 
گل پرداز شهرجدیدصدرا 942690230400049147199114 
کمالی پور تهران 942690230400048930000114 
سقفی تنکابن 942690230400047460468114 
خطیبی تهران 942690230400046720000114 
گلسوار تهران 942690230400045620000114 
زمان تهران 942690230400044520000114 
گلشاهی تهران 942690230400043420000114 
مختاری کرج 942690230400042620003114 
برنجی تهران 942690230400041210000114 
دریا باری تهران 942690230400040110000114 
ذوقی تهران 942690230400039960000114 
جمالی نور 942690230400038080464114 
شمس تهران 942690230400037760000114 
ابوییان جهرمی جهرم 942690230400036540074114 
حسینی تهران 942690230400035550000114 
خوشقدم تهران 942690230400034450000114 
امید بیرجند 942690230400033670097114 

ارسالی های 26 دی 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
ملکی تهران 942690230200066720000114 
بنی اسدی کرمان 942690230200065710076114 
غلامی تهران 942690230200064520000114 
سیدمیرزایی کرج 942690230200063720003114 
افرادوطن اردبیل 942690230200062270056114 
بسطام خانی تهران 942690230200061210000114 
علی نژاد مشهد 942690230200060030009114 
راستگو شهریار 942690230200059980335114 
خوانساری همدان 942690230200058780065114 
اکبری تهران 942690230200057760000114 
علیخانی مشهد 942690230200056570009114 
ایزدی شیراز-فارس 942690230200055270007114 
توانگر زرین شهر 942690230200054250847114 
خندان ساوه 942690230200053470039114 
متجدد ارومیه 942690230200052300057114 
مقصودی تهران 942690230200051140000114 

ارسالی های 24 دی 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
اکبری کرمانشاه 942690230000037610067114 
موسوی کرج 942690230000036690003114 
صفری تهران 942690230000035280000114 
ال خمیس اهواز 942690230000034790006114 
بالانژاد مشهد 942690230000033990009114 
صباح تهران 942690230000032970000114 
یوسف نژاد ساری 942690230000031960048114 
شریف مشهد 942690230000030690009114 
مقدسی الهه شیروان 942690230000029420946114 
موسوی اهواز 942690230000028130006114 
ولدخانی تهران 942690230000027420000114 
مقدسی بابل 942690230000026300047114 
غضنفری تهران 942690230000025210000114 
صولتی تهران 942690230000024110000114 
قربانی تهران 942690230000023010000114 
شاعری محمودآباد 942690230000022030463114 
طیبی اراک 942690230000021820038114 
کوچصفهانی تهران 942690230000020700000114 
سلیمانی کرج 942690230000019860003114 
محمدی تهران 942690230000018450000114 
شفیعی اهواز 942690230000017960006114 
دهقانی تهران 942690230000016250000114 

ارسالی های 21 دی 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
آل خمیس اهواز 942690229700054250006114 
کوچک بیک تهران 942690229700053540000114 
دهخدایی اصفهان 942690229700052250008114 
خورشیدی خمام 942690229700051350434114 
رضازاده میاندوآب 942690229700014200597114 
مظفری تهران 942690229700013270000114 

ارسالی های 20 دی 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
بادلو کرج 942690229600076220003114 
عبدالهی تهران 942690229600075810000114 
افراز تهران 942690229600074710000114 
عادلی تهران 942690229600073610000114 
همایون پور شیراز-فارس 942690229600072220007114 
مروج مشهد 942690229600071320009114 
احمدی گرگان 942690229600070490049114 
خراسانی مشهد 942690229600069070009114 
مصطفوی تهران 942690229600068050000114 
گلستانی تهران 942690229600067950000114 
السا لنگرود 942690229600066240447114 
جباری قزوین 942690229600065350034114 
صفری فریدونکنار 942690229600064030475114 
مولایی تهران 942690229600063540000114 
یاوری بهروز تهران 942690229600062440000114 
سالمی کرمانشاه 942690229600061460067114 
محمدی زنجان 942690229600060010045114 
مختاری تهران 942690229600059080000114 
میرزایی مقدم خرم آباد 942690229600058200068114 

ارسالی های 17 دی 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
فاطمه محمدرسولی تهران 942690229300089080000114 
مرضیه السادات حسینی تهران 942690229300088980000114 
جلالی فرد کوچصفهان 942690229300087344346114 
محمدی زنجان 942690229300086560045114 
یزدان خواه تهران 942690229300085670000114 
فلاحی کاشان 942690229300084830087114 
خوشحال تهران 942690229300083470000114 
موسوی تهران 942690229300082370000114 
خطیبی سنقر 942690229300081860675114 
شکرخدائی تهران 942690229300080160000114 
پرنا اسلام آبادغرب 942690229300079710676114 
اسلامی مشهد 942690229300078830009114 
سهرابیان تهران 942690229300077810000114 
بهنام کرج 942690229300076010003114 
میرحسینی یزد 942690229300075070089114 

ارسالی های 14 دی 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
کوچصفهانی تهران 942690229000125960000111 
مینوفضلی شهریار 942690229000104950335114 
مدیری تهران 942690229000103820000114 
وسی خانی کرمانشاه 942690229000102840067114 
ایمانی قدس 942690229000101910375114 

ارسالی های 12 دی 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
موسوی کرج 942690228800097490003114 
قطبی کرمانشاه 942690228800096200067114 
ال خمیس اهواز 942690228800095590006114 
قیاثی نیک تهران 942690228800094880000114 
حیدری تهران 942690228800093780000114 
حاج محمدی رفسنجان 942690228800092860077114 
صفا تهران 942690228800091570000114 
مرادنژاد تهران 942690228800090470000114 
خلیل نژاد دامغان 942690228800089750367114 
پژاوند تهران 942690228800088220000114 
غریب زاده اصفهان 942690228800087930008114 
کوهستانی ایوانکی 942690228800086580359114 
داووید تهران 942690228800085910000114 
میرزایی تهران 942690228800084810000114 
شاه محمدی کیش 942690228800083440794114 
غیاث وند تهران 942690228800082610000114 
طاهرخانی رامسر 942690228800081240469114 
قلیچ زاده آق قلا 942690228800080730493114 
زنجانی گرگان 942690228800079440049114 

ارسالی های 10 دی 1402

بارکد مقصد نام گیرنده
942690228600084760048114  ساری بابایی
942690228600083570000114  تهران صفاری
942690228600079120000114  تهران جواهری پور
942690228600078030066114  سنندج سحراکبری
942690228600077910000114  تهران مریم برنا
942690228600076730009114  مشهد احسان سلطانی
942690228600075710000114  تهران هانیه خزایی
942690228600074610000114  تهران یاسمن مصلحی
942690228600073500000114  تهران ریحانه خلیلی
942690228600072370688114  دورود فاطمه ساکی
942690228600071300000114  تهران پانیذ علی پور
942690228600070200000114  تهران معصومه ابراهیمی
942690228600069970065114  همدان حمیدزندی
942690228600068710686114  الیگودرز گودرزی
942690228600067100087114  کاشان فاطمه فلاحی
942690228600066050003114  کرج پرستوامیری مهر
942690228600065520343114  الوند خلیلی
942690228600064250007114  شیراز-فارس مریم سروش

ارسالی های 7 دی 1402

بارکد مقصد نام گیرنده
942690228300033030000114  تهران زمانی
942690228300032050039114  ساوه یاری
942690228300031820000114  تهران تاجیک
942690228300030223183614  مهرشهر گودرزی
942690228300029570000114  تهران ندافی
942690228300028270000111  تهران حسین نواب
942690228300027160000111  تهران عباسی
942690228300026490098111  زاهدان خطیبی
942690228300025900839111  نائین فتوت
942690228300024980067111  کرمانشاه حاتمی مقدم
942690228300023760000111  تهران حق پرست
942690228300022050079111  بندرعباس پورتقی
942690228300021550000111  تهران سمیه روشنی

 

ارسالی های 5 دی 1402

بارکد مقصد نام گ
942690228100114980038114  اراک یار احمدی
942690228100113780009114  مشهد مریم سربیشه ای
942690228100112760000114  تهران مریم مختاری
942690228100111157434114  لامرد زهرا زارعی
942690228100110550000114  تهران مرضیه حسینی
942690228100109810004114  رشت دهقان زاده
942690228100108300000114  تهران یاسمن مصلحی
942690228100107200000114  تهران ریحانه خلیلی
942690228100106080075114  بوشهر یوسف زاده
942690228100105810008114  اصفهان ساره سربیشه ای
942690228100104710008114  اصفهان کوهی حبیبی
942690228100103790000114  تهران افسانه خطیبی
942690228100102400007114  شیراز-فارس گلکار زاده
942690228100101300007114  شیراز-فارس مهرداد ایمانی
942690228100100400037114  قم بتول شرفی نژاد
942690228100099910000114  تهران فاطمه ذلقی
942690228100098930067114  کرمانشاه سلطانی
942690228100097710000114  تهران رجاییان
942690228100096120005114  تبریز ناصری
942690228100095320064114  خرمشهر زهرا رشم نودی
942690228100094010006114  اهواز سیدامیر صفی الدین اردبیلی
942690228100093300000114  تهران شریفی
942690228100092200000114  تهران مجتبایی
942690228100091100000114  تهران قشقایی

ارسالی های 3 دی 1402

نام گیرنده شهر کد رهگیری
نیره امامی تهران 940540227900109060000114
نرگ تبرته فراهانی اراک 940540227900108980038114
امیرحسین بهراملو تهران 940540227900107860000114
زینب شیری نورآباد 940540227900106220683114
طاهره آذرنوش سرخس 940540227900105590938114
پروین پاکزادمنش تهران 940540227900104550000114
فریده قربانی شیراز-فارس 940540227900103160007114
فرشته صابریان تهران 940540227900102350000114
فرزانه توتونچی تهران 940540227900101250000114
امید خلیلی قزوین 940540227900100760034114
فرشاد فتوت تهران 940540227900099570000114
خاطره بیات تهران 940540227900098470000114
زهرا علی محمدی تهران 940540227900097370000114
شهلا زهتاب پور دزفول 940540227900096760646114
نیلوفر کوهی حبیبی اصفهان 940540227900095980008114

ارسالی های 30 آذر 1402

نام گیرنده شهر کد رهگیری
taeho lee تهران 940540227600126570000178
افسانه گلچین کرج 940540227600127100003114
ویدا غضنفری تهران 940540227600126690000114
نیما صابری فرد قزوین 940540227600125200034114
حمیدرضا اخوان نیک تهران 940540227600124480000114
منیژه یشم نیا کرج 940540227600123690003114
عاطفه متالهی کرج 940540227600122590003114
فاطمه داودی اصفهان 940540227600121990008114
سیامک رادپی اصفهان 940540227600120890008114
محمد رضایی بندرکنگان 940540227600119977557114
سودابه مهدوی تهران 940540227600118820000114
علیرضا مالکی تهران 940540227600117720000114
مهدیه گرایلی گرگان 940540227600116810049114
الهام رضانژاد ارومیه 940540227600115570057114
پرستو جمهور همدان 940540227600114330065114
روح انگیز مرادی تهران 940540227600113310000114
منا نامداری کرمانشاه 940540227600112330067114

ارسالی های 27 آذر 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
بزرگی شهرجدیدصدرا 942690227300052077199114 
کوچصفهانی تهران 942690227300051860000114 
جمالی تهران 942690227300050760000114 
صفایی ورامین 942690227300049830337114 
ذبیحی تهران 942690227300048500000114 
سیدی فر لواسان 942690227300047320334114 
دریاباری قم 942690227300046220037114 
اسدی کرمان 942690227300045290076114 
عباسپور بابل 942690227300044080047114 
احمدی ازاد گتوند 942690227300043666455114 
سیاه بانی کرمانشاه 942690227300042010067114 
دریاباری قم 942690227300041710037114 
سمردیا تهران 942690227300040690000114 
وحیدی مهاباد 942690227300039800059114 
حبیبی تهران 942690227300038440000114 
خورشیدی تهران 942690227300037330000114 

ارسالی های 25 آذر 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
کاظمی تهران 942690227100053930000114 
مختاری تهران 942690227100052820000114 
اسدی کاشان 942690227100051980087114 
سیدحسینی تهران 942690227100050620000114 
برقی تهران 942690227100049470000114 
سلیمی مراغه 942690227100048220055114 
موسائی تهران 942690227100047270000114 
مرادی رشت 942690227100046570004114 
رضایی نوشهر 942690227100045390465114 
خورشیدی تهران 942690227100044960000114 
اخوان تهران 942690227100043860000114 
اوصالی تهران 942690227100042760000114 

ارسالی های 23 آذر 1402

شهر نام کد رهگیری
تهران اقای صفری 942690226900005120000178
یزد شکوفه 942690226900097510089114
تهران پازوکی 942690226900096950000114
طبس نادری 942690226900095160979114
تهران ولدخانی 942690226900094740000114
شیراز-فارس نظری 942690226900093350007114
ساری جهانشاهی 942690226900092630048114
کرج بیضایی 942690226900091740003114
تهران کتانی 942690226900090330000114
تهران غلامی 942690226900089180000114
تهران جعفری 942690226900088080000114
اصفهان رادپی 942690226900087800008114

ارسالی های 21 آذر 1402

بارکد مقصد نام گیرنده
942690226700105200000114  تهران غضنفری
942690226700104933199114  کمالشهر/ش.قندی امینی
942690226700103990000114  تهران مصلحی
942690226700102390646114  دزفول زهتاب پور
942690226700101100003114  کرج سپهری
942690226700100690000114  تهران سبزیان
942690226700099140094114  بجنورد خانی
942690226700098970084114  خمینی شهر اعلایی
942690226700097900047114  بابل سالیانی
942690226700096810000114  تهران سامی
942690226700095710000114  تهران بنی اسدی
942690226700094610000114  تهران اشرافی
942690226700093180044114  لاهیجان زابلی
942690226700092241658114  پردیس نکوپور
942690226700091220009114  مشهد قبولی
942690226700090320067114  کرمانشاه محمودی
942690226700089050000114  تهران مختاری
942690226700088950000114  تهران رنجبر
942690226700087930076114  کرمان جباری
942690226700086740000114  تهران مصطفوی
942690226700085250006114  اهواز اسکندری
942690226700084900456114  ابهر حیدری
942690226700083350037114  قم ربانی
942690226700082640003114  کرج پاپن
942690226700081740005114  تبریز ادریسی
942690226700080130000114  تهران مظهری
942690226700079610397114  دماوند قنبری
942690226700078070077114  رفسنجان تاج ابادی ابراهیمی
942690226700077780000114  تهران سمردیا
942690226700076670000114  تهران فرهادپور

 

ارسالی های 19 آذر 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
سلیمانی کرج 940540226500092790003114
شهبازی همدان 940540226500093500065114
اعلمی کرمانشاه 940540226500094810067114
شمیرانی مشهد 940540226500095710009114
وحدتی تهران 940540226500096890000114
صفایی رشت 940540226500097400004114
اذرنوش سرخس 940540226500098030938114
صالحی تهران 940540226500099200000114
بهرامی تهران 940540226500100770000114
مروج مشهد 940540226500101790009114
راعی تهران 940540226500102970000114
صالحی تهران 940540226500103080000114
سواعدی تهران 940540226500104180000114
پابن کرج 940540226500105590003114
سجادی شیراز 940540226500106100007114
قبادی نظراباد 940540226500107300333114
محمودی شهرکرد 940540226500108950088114

ارسالی های 16 آذر 1402

نام گ مقصد بارکد
ژِیانفرد تبریز 942690226200126610005114 
جوادی تهران 942690226200125990000114 
برقی تهران 942690226200124890000114 
پازوکی تهران 942690226200123790000114 
غلامی کرمانشاه 942690226200122810067114 
ادریسی تبریز 942690226200121100005114 
جواهری پی تهران 942690226200120480000114 
عابدی شیراز-فارس 942690226200119050007114 
رضائی پیشوا 942690226200118560338114 
شیخ بوده تهران 942690226200117130000114 
پاکپور تهران 942690226200116030000114 
زارعی شیراز-فارس 942690226200115640007114 

ارسالی های 14 آذر 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
رضائی بیرجند 942690226000056390097114 
حدادگر اصفهان 942690226000055780008114 
وصالی تهران 942690226000054860000114 
حدادیان تهران 942690226000053760000114 
زمانی رشت 942690226000052060004114 
سالمی کرمانشاه 942690226000051670067114 
شاملو تهران 942690226000050450000114 
رحیمیان کرج 942690226000049610003114 
فلاحی مشهد 942690226000048120009114 
فرهادپور تهران 942690226000047100000114 
حسینی کرج 942690226000046300003114 
کمایی تهران 942690226000045890000114 
درویشی تهران 942690226000044790000114 

ارسالی های 12 آذر 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
امینی کمالشهر/ش.قندی 942690225800060803199114 
جوادی تهران 942690225800059810000114 
خراسانی مشهد 942690225800058630009114 
خلیلی تهران 942690225800057610000114 
ایزدی بهشهر 942690225800056970485114 
درستکار احمدی مشهد 942690225800055320009114 
نظری شیراز-فارس 942690225800054010007114 
سخاوت طلب فومن 942690225800053320435114 
رحمانی تهران 942690225800052100000114 
اقاداود اصفهان 942690225800051810008114 
طاهرزاده تهران 942690225800050890000114 
اشراقی تهران 942690225800049740000114 
پدرام یزد 942690225800048100089114 
صمیمی شیراز-فارس 942690225800047250007114 
اسمانی تهران 942690225800046440000114 
طباطبایی تهران 942690225800045330000114 
اسمعیل تهران 942690225800044230000114 

ارسالی های 9 آذر 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
شیخ سلفی تهران 942690225500062960000114 
تفریشی تهران 942690225500061860000114 
ایزدی بهشهر 942690225500060220485114 
بیگی تهران 942690225500059610000114 
پازوکی تهران 942690225500058500000114 
جمشیدی اندیشه 942690225500057273168614 
یامینی تهران 942690225500056300000114 
ملکی تهران 942690225500055200000114 
مهرگان لواسان 942690225500054010334114 
درخوش راسک 942690225500053349936114 
جریده تهران 942690225500052890000114 
خداداگان تهران 942690225500051790000114 
جهانی ارومیه 942690225500050740057114 
مجتهدی اراک 942690225500049560038114 
دوارپناه شیراز-فارس 942690225500048150007114 
مهری تهران 942690225500047330000114 
شاه محمدی کیش 942690225500046970794114 
ایزدی اصفهان 942690225500045950008114 
عقبایی تهران 942690225500044030000114 
شاه پسندی بجنورد 942690225500043950094114 
حقانی تهران 942690225500042820000114 
مورج کاشانی مشهد 942690225500041640009114 
محمدی شیراز-فارس 942690225500040330007114 
سروری مشهد 942690225500039390009114 

ارسالی های 7 آذر 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
یامینی تهران 942690225300151760000114 
صفرخانی ساوه 942690225300150780039114 
امینی کمالشهر/ش.قندی 942690225300149343199114 
دوستی قدس 942690225300148690375114 
جراحی خواه اصفهان 942690225300147120008114 
علیجانی زنجان 942690225300146980045114 
صفایی کرج 942690225300145400003114 
شمس اراک 942690225300144010038114 
ارمانفر بیرجند 942690225300143220097114 
عماد سیرجان 942690225300142080078114 

ارسالی های 5 آذر 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
شفتیان زنجان 942690225100155810045114 
میرصادقی تهران 942690225100154930000114 
سپردار تهران 942690225100153820000114 
منصفی تهران 942690225100152720000114 
میرزاپوری تهران 942690225100151620000114 
برحانی آبادان 942690225100150230063114 
موسوی منش باغ ملک 942690225100149206395114 
حسینی تهران 942690225100148270000114 
کردی مشهد 942690225100147080009114 
شکری تهران 942690225100146060000114 
میرکمالی تهران 942690225100145960000114 
صداقتی آبادان 942690225100144570063114 
موسوی شهریار 942690225100143780335114 
طباطبایی تهران 942690225100142650000114 
نجفی یزد 942690225100141010089114 
رضایی پیشوا 942690225100140780338114 
الوندی تهران 942690225100139300000114 
کمایی تهران 942690225100138200000114 
زودنقد تهران 942690225100137100000114 
صفرنژاد تهران 942690225100136990000114 
برزگری مشهد 942690225100135810009114 
گلباز تهران 942690225100134790000114 
عارفی تهران 942690225100133690000114 
ضیاعلی کرمان 942690225100132670076114 
دوستی زنجان 942690225100131270045114 
هوشیار تهران 942690225100130380000114 
صدری تهران 942690225100129230000114 
احمدی اصفهان 942690225100128950008114 
خداویسی سنندج 942690225100127050066114 
رسولیافر کرج 942690225100126230003114 

ارسالی های 2 آذر 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
خداداگان تهران 942690224800121790000114 
رشیدی تهران 942690224800120690000114 
عشری قم 942690224800119460037114 
غفاری تهران 942690224800118440000114 
خلج کرج 942690224800117640003114 
خطیری تهران 942690224800116230000114 
احسانی تهران 942690224800115130000114 
صادقی تهران 942690224800114030000114 
مقیمی تهران 942690224800113930000114 
تیبا بابلسر 942690224800112120474114 
انصاری کرج 942690224800111030003114 
جعفری شیراز-فارس 942690224800110330007114 
محبتی مشهد 942690224800109390009114 
عباس زاده تهران 942690224800108370000114 
پرنا اسلام آبادغرب 942690224800107970676114 
ال خمیص اهواز 942690224800106780006114 
حقیقت طلب زنجان 942690224800105840045114 
شش کلانی تهران 942690224800104960000114 
گران زاده تهران 942690224800103860000114 
خداقدیر تهران 942690224800102760000114 
رجبی رشت 942690224800101060004114 
مرنتضایی فر گرمدره 942690224800100053163814 
کاظمی زاده تهران 942690224800099980000114 
سریری تهران 942690224800098880000114 
میردرکیوند خرم آباد 942690224800097000068114 

ارسالی های30آبان 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
توکلی تهران 942690224600092130000114 
اسکندری تهران 942690224600091030000114 
عبداللهی بندرماهشهر 942690224600090250635114 
کریمی قزوین 942690224600089390034114 
فرزین نژاد تهران 942690224600088670000114 
حسین نژااد چالوس 942690224600087000466114 
خزایی تهران 942690224600086470000114 
قاسمی بندرعباس 942690224600085760079114 
قهرمانی تهران 942690224600084270000114 
حسینی تهران 942690224600083160000114 
گلهساری رشت 942690224600082470004114 
صفرنژاد تهران 942690224600081960000114 
شعبانی تهران 942690224600080860000114 
خوش بخت رشت 942690224600079120004114 
فلاح گرمسار 942690224600078070358114 
موسوی فرد مشهد 942690224600077420009114 
زارعی تبریز 942690224600076910005114 
براتی مبارکه 942690224600075200848114 
تعظیمی تهران 942690224600074200000114 
بهرامی چالوس 942690224600073520466114 
اسداللهی تهران 942690224600072990000114 
صالحی مقدم تهران 942690224600071890000114 
براری نوشهر 942690224600070120465114 
خیامی کرمان 942690224600069730076114 
فاطمی نژاد بندرعباس 942690224600068930079114 
ابراهیمی بیرجند 942690224600067760097114 
پاپن کرج 942690224600066640003114 
مهدی اعتماد شیراز-فارس 942690224600065950007114 
سمیه ساری تهران 942690224600064130000114 
سلیمیان زرین شهر 942690224600063830847114 
رزمی تهران 942690224600062930000114 
عنایتی سمنان 942690224600061540035114 

ارسالی های28آبان 1402

نام گیرنده مقصد بارکد
علی زاده تهران 942690224400055030000114 
محمودی اصفهان 942690224400054740008114 
زالپور تهران 942690224400053820000114 
کردی تهران 942690224400052720000114 
توسلی تهران 942690224400051620000114 
سلیمانی کرج 942690224400050820003114 
ترابی لنگرود 942690224400049760447114 
قاسم خانی تهران 942690224400048270000114 
صفایی رشت 942690224400047570004114 
ترکمن ملایر 942690224400046730657114 
محرمی همدان 942690224400045880065114 
یقین تنکابن 942690224400044490468114 
اذری تبریز 942690224400043270005114 
حقانی تبریز 942690224400042160005114 
علی بیگی تهران 942690224400041550000114 
صوفی تهران 942690224400040450000114 
نبات زاده رشت 942690224400039710004114 
حسینی فاضل آباد 942690224400038974943114 
ایمانی تهران 942690224400037100000114 
سیدحسینی کرمان 942690224400036080076114 
کریمی گرگان 942690224400035080049114 
خجو سمنان 942690224400034500035114 
اشرفی تهران 942690224400033690000114 
اله رب کز کرج 942690224400032890003114 
خداویسی سنندج 942690224400031500066114 
صمایی تهران 942690224400030380000114 

ارسالی های25آبان 1402

نام شهر کد رهگیری
علی کاظمی تنکابن 940450224100012130468114
اشراق تهران 940450224100011400000114
پرنا اسلام آبادغرب 940450224100010990676114
رادفر تهران 940450224100009140000114
قنبری آرادان 940450224100008913586114
هژبر شیراز-فارس 940450224100007650007114
احمدی اصفهان 940450224100006650008114
 حق پرست تهران 940450224100005740000114
 یوسفیان تهران 940450224100004630000114
رحیمی کرمانشاه 940450224100003650067114
جعفری قم 940450224100002350037114

ارسالی های23آبان 1402

نام شهر کد رهگیری
صفری تهران 940450223900090280000114
محسنی تهران 940450223900056620000114
ذوالفقاری نجف آباد 940450223900055570085114
هاشمی تجریش 940450223900054391933814
سبحانی کرج 940450223900053620003114
علی مهر تهران 940450223900051110000114
صبا کرج 940450223900050310003114
عظیمی شیراز-فارس 940450223900049570007114
طهماسبی نژاد تهران 940450223900048760000114
تفضلی اصفهان 940450223900047470008114
شرفی نژاد قم 940450223900046470037114
رازقی تهران 940450223900045450000114
حجاری دزفول 940450223900044840646114
زهرا اقا باقری قدس 940450223900043540375114

ارسالی های20آبان 1402

نام شهر کد رهگیری
اشراقی فردیس 940450223600110203165614
لک نژآدی تهران 940450223600109480000114
معقولی بهبهان 940450223600108810636114
جعفری قم 940450223600107200037114
موسوی تهران 940450223600106180000114
یوسفی پرند 940450223600105503761114

ارسالی های17آبان 1402

نام شهر کد رهگیری
سلیمانی کرج 940450223300026310003114
خواجه ای ایذه 940450223300025640639114
نوروزی کرج 940450223300024110003114
ترابی شیراز-فارس 940450223300018860007114
پاپن کرج 940450223300017350003114
خیامی کرمان 940450223300016030076114
عقابی تهران 940450223300015840000114

ارسالی های13آبان 1402

نام شهر کد رهگیری
بوداغیان کرج 940450222900040940003111
رضوی اصفهان 940450222900039300008111
مقدسی مشهد 940450222900038300009111
خیامی کرمان 940450222900036470076114
امینی شهربابک 940450222900035980775114
استاد علی تهران 940450222900034180000114
حسینی تهران 940450222900033080000114
مهراد تهران 940450222900032970000114
عقابی تهران 940450222900031870000114
اقا بزرگی تهران 940450222900030770000114
نوروزی تهران 940450222900029620000114
اهنی ارومیه 940450222900028570057114
بازیار یاسوج 940450222900027390759114
رحمت الهی بندرکنگان 940450222900026357557114
درخشنده تهران 940450222900025210000114
قاسمی تهران 940450222900024110000114
شکری ساری 940450222900023100048114

 

ارسالی های10آبان 1402

نام شهر کد رهگیری
حلوایی یزد 940450222600039740089111
افشار تهران 940450222600038180000111
رستگار تهران 940450222600037080000111
تیموری تهران 940450222600035080000114
شاهمرادی تهران 940450222600034970000114
جعفری پیشوا 940450222600033200338114
نادری تبریز 940450222600032280005114
طلوعیان خواف 940450222600031540956114
بهاری کازرون 940450222600030350073114
نیک پور بم 940450222600029150766114
توسلی ساری 940450222600028400048114

ارسالی های 6 آبان 1402

نام شهر کد رهگیری
بدر خانی فیروزکوه 940450222200052370398114
امیری تهران 940450222200051530000114
مرادی رشت 940450222200050840004114
افسر تهران 940450222200049280000114
اذری تبریز 940450222200048690005114
پاکروان تهران 940450222200047080000114
جهانگیری زاده جم 940450222200046127558114
لنگری بجنورد 940450222200039230094114
کریم پور شیراز-فارس 940450222200038820007114
ترخان نور 940450222200037230464114
فرحمند تهران 940450222200036910000114
مظفری تهران 940450222200035800000114
سادین مراغه 940450222200034550055114
صبا کرج 940450222200033910003114
مصلی تهران 940450222200032500000114
نصیری عسلویه 940450222200031507539114
حسین زاده کرج 940450222200030600003114
عجمی تهران 940450222200029140000114
خوبیاری شیراز-فارس 940450222200028760007114
صادقی اصفهان 940450222200027760008114
شجری پور اهواز 940450222200026450006114
معصومی ری 940450222200025620181314
مرادی رشت 940450222200024040004114
عجمی مشهد 940450222200023450009114
صمدی دلوار 940450222200022407547114
وحیدیان مشهد 940450222200021250009114

ارسالی های 1 آبان 1402

نام شهر کد رهگیری
فقیه شیراز-فارس 940450221700053480007111
ظرفچی تهران 940450221700052670000111
جلیلی کرمانشاه 940450221700051690067111
جزایری تهران 940450221700050460000111
شریف مشهد 940450221700049230009111
پاکروان تهران 940450221700044010000114
عارفی تهران 940450221700043910000114
دیانی بیرجند 940450221700042130097114
خدادادی اصفهان 940450221700041520008114
ادریسی تبریز 940450221700040110005114

ارسالی های 29 مهر 1402

نام شهر کد رهگیری
نوری تهران 940450221500022330000111
اورسجی تهران 940450221500021230000111
عارفی تهران 940450221500020120000111
قطمیری شیراز-فارس 940450221500019690007111
باقری آمل 940450221500018760046111
اریان پور تهران 940450221500017770000111
واحدی قم 940450221500016590037111
ستوده کرج 940450221500015870003111
مدنی تهران 940450221500014460000111
خورشیدی خمام 940450221500013590434114
هاتفی مشهد 940450221500012380009114
گلابی اصفهان 940450221500011180008114
اکبری همدان 940450221500010180065114