رومیزی گرد طرح گل و مرغ

165000 تومان

شعر: افسوس که دلبر پسندیده برفت/دامن ز کفم چو عمر برچیده برفت

رومیزی گرد بدون آستر

ابعاد : قطر 90 سانت

موجود در انبار

رومیزی گرد
رومیزی گرد طرح گل و مرغ

165000 تومان