رومیزی مربع طرح گل و مرغ

245,000 تومان

شعر: افسوس که دلبر پسندیده برفت/دامن ز کفم چو عمر برچیده برفت

رومیزی مربع بدون آستر

ابعاد :  90*90 سانتی متر

موجود

رومیزی مربع
رومیزی مربع طرح گل و مرغ

245,000 تومان