ست ماگ و زیرماگی گلسرخی گلدیس

135000 تومان

ابعاد:

ماگ : قطردهانه 7-ارتفاع 9 سانتی متر

زیرماگی : قطر 10 سانتی متر

موجود در انبار

ست تکنفره گلسرخی
ست ماگ و زیرماگی گلسرخی گلدیس

135000 تومان