ست ماگ و زیرماگی گلسرخی-گرد

155000 تومان

ابعاد:

ماگ : قطردهانه 7-ارتفاع 9 سانتی متر

زیرماگی : قطر 10 سانتی متر

ناموجود