ست چایخوری دونفره گلسرخی ستاره _ سینی گرد

560000 تومان

ابعاد ظروف :
فنجان :قطر دهانه ۷-ارتفاع ۷ سانتی متر
قندان : قطر ۷سانتی متر
سینی : گرد قطر ۱۸ سانتی متر

فقط 1 عدد در انبار موجود است

ست چایخوره گلسرخی ستاره
ست چایخوری دونفره گلسرخی ستاره _ سینی گرد

560000 تومان