قوری وارمر گلسرخی

485,000 تومان

ارتفاع قوری وارمر 20 سانتی متر

گنجایش 4 فنجان

ناموجود