قوری وارمر گلسرخی ستاره

485000 تومان

ارتفاع قوری وارمر 20 سانتی متر

گنجایش 4 فنجان

ناموجود