ست چایخوری دونفره تنها توبمان -سینی گرد

750,000 تومان

شعر: توبمان با من تنها تو بمان/آخرین جرعه این جام تهی را تو بنوش

ابعاد  :
فنجان :قطر دهانه ۷-ارتفاع ۷ سانتی متر
قندان : قطر ۷سانتی متر
سینی : گرد قطر ۱۸ سانتی متر

موجود

ست چایخوری دونفره تنها توبمان -سینی گرد

750,000 تومان