ست دالبرچایخوری سخن عشق

645,000 تومان

ابعاد ظروف :

افنجان: قطر دهانه5- ارتفاع 8 سانتی متر

قندان: قطر 7 سانتی متر

سینی: 22*18 سانتی متر

موجود

ست دالبرچایخوری سخن عشق

645,000 تومان